Subscríbete mediante RSS

pon o teu Email

05/09/14

LIBROS DE TEXTO E OUTROS MATERIAIS (2º,4º e 6º) 2014-15

May
LIBROS DE TEXTO (2014-2015)

2º curso

Matemáticas: Matemáticas 2º CIFRAS (2.1,2.2,2.3) ED. VICENS VIVES
ISBN 978-84-682-0163-4
Cuadernos de matemáticas 2: Andavía, Proyecto "Los caminos del saber" Obradoiro Santillana
1º T. ISBN 978-84-9972-111-8
2º T. ISBN 978-84-9972-112-5
3º T. ISBN 978-84-9972-113-2
Lingua Galega-C. do Medio: Andavía, Proxecto "Os camiños do saber" Obradoiro Santillana
1º T. ISBN 978-84-9972-040-1.
2º T. ISBN 978-84-9972-042-5.
3º T. ISBN 978-84-9972-044-9
Cuadernos de L. Castellana: Andavía, Proyecto "Los caminos del saber" Obradoiro Santillana
1º T. ISBN 978-84-9972-105-7
2º T. ISBN 978-84-9972-106-4
3º T. ISBN 978-84-9972-107-1
Relixión: Relixión católica 2º (en galego) ED. ANAYA, ISBN: 978- 84-667-9961-4
4º curso

·        Matemáticas: Matemáticas 4 Editorial SANTILLANA (serie mochila ligera)
ISBN: 978-84-680-1008-3
·        Lingua Galega: Lingua 4 Editorial ANAYA, ISBN: 978-84-678-2100-0
·        Coñecemento do Medio: Editorial RODEIRA, ISBN: 978-84-8349-338-0
·       Dicionario de Lingua Galega
                                                                                                                         

6º curso

·        Lingua galega: Lingua 6, Abre a porta, ANAYA, ISBN: 978-84-667-8070-4
·        Coñecemento do Medio: Coñecemento do Medio 6 Galicia, Abre a porta, ANAYA
ISBN: 978-84-667-8087-2
·        Matemáticas: Matemáticas 6 en L. Castelá J. Fraile,  VICENS VIVES
ISBN : 978-84-316-9039-7
·        Dicionario de inglés


OUTROS MATERIAIS (2014-15)

 2º curso
O profesorafo fará unha reunión  nos primeiros días do curso, nela darán información do material.

 4º curso

Ademais dos libros de texto o alumnado precisará o seguinte material (non ten que ser necesariamente novo, pode traer o que teña na casa)

·        4 cadernos cuadriculados tamaño folio
·        2 cadernos raiados tamaño folio
·        1 regra
·        1 pegamento
·        1 bolígrafo azul ou negro
·        1 lapis
·        1 goma
·        12 ceras duras ou lapis de cores
·        12 rotuladores

6º curso

·       1 lápiz nº 2 e unha goma de borrar.
·       1 bolígrafo azul ou negro.
·       1 carpeta tamaño folio.
·       2 blocs tamaño folio, raiados.
·       2 blocs tamaño folio, cuadriculados.
·       1 bloc raiado para Inglés.
·       1 bloc raiado, tamaño cuartilla, para Relixión.
·       1 libreta  para Música raiada (sirve a do ano pasado).
·       1 regra de 30 cm. + escuadra ou cartabón.
·       1 transportador de ángulos.
·       1 compás escolar.
·       1 caixa de ceras duras de 12 cores.
·       1 caixa de rotuladores de 12 cores.
·       1 tixeira escolar.
·       1 frauta escolar tipo “Honner”.
·       1 Diccionario Escolar de Castelán. (sirve o do ano pasado)
·       1 Diccionario Escolar de Galego. . (  o do ano pasado)
·       1 Diccionario Escolar de Inglés-Español, Español-Inglés. . (sirve o do ano pasado)

May / Autor/a

Os autores e autoras das publicacións son mestres do CEIP A Rúa

0 comentarios:

Publicar un comentario