Subscríbete mediante RSS

pon o teu Email

27/02/15

Matrícula para o curso 2015-2016

Xosé
 
 Prazos:
 • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 23 de marzo ao 14 de abril.
 • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Reclamacións ás listas provisionais: do 27 de abril ao 4 de maio.
 • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación necesaria:
 • Impreso de solicitude de admisión (recóllese en Conserxería)
 • 2 fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia do libro de familia ou do DNI
 • Certificado médico ou fotocopia da cartilla de vacinas
 • Fotocopia da cartilla da seguridade social ou seguro do/a neno/a
 • Certificado de matrícula do centro de procedencia, de ser o caso
 • Certificado de empadroamento (só no caso de baremar)

Información de interese:
 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Lexislación de referencia:
Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012)
Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013)

Toda a información no enlace da Consellería.OFERTA DE PRAZAS NO CEIP A RÚA

EDUCACIÓN INFANTIL
 • 4º de Educación Infantil (3 anos): 22 prazas + 3 para n.e.e.
 • 5º de Educación Infantil (4 anos): 4 prazas
 • 6º de Educación Infantil (5 anos): 5 prazas

EDUCACIÓN PRIMARIA
 • 1º de Educación Primaria: 1 praza para n.e.e.
 • 2º de Educación Primaria: 5 prazas
 • 3º de Educación Primaria: 10 prazas
 • 4º de Educación Primaria: 2 prazas
 • 5º de Educación Primaria: 2 prazas
 • 6º de Educación Primaria: 1 prazas

Xosé / Autor/a

Os autores e autoras das publicacións son mestres do CEIP A Rúa

0 comentarios:

Publicar un comentario